Mateusz CHMURSKI

MATEUSZ CHMURSKI (nar. 1985) vystudoval polskou literaturu, středoevropská studia a dějiny umění na Varšavské univerzitě a na Sorbonně. Od roku 2022 působí jako ředitel Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). 

V Revolver Revue publikoval v č. 132/2023 (průvodní esej k ukázce z Knihy pacientů Gézy Csátha), 133/2023 (komentář k ukázce deníků Gézy Csátha).