Mateusz CHMURSKI

MATEUSZ CHMURSKI (nar. 1985) vystudoval polskou literaturu, středoevropská studia a dějiny umění na Varšavské univerzitě a na Sorbonně. Od roku 2022 působí jako ředitel Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). 

Pro Revolver Revue č. 132/2023 připravil a úvodní esejí opatřil ukázku z Knihy pacientů maďarského spisovatele Gézy Csátha