Matthias HARTMANN

Matthias HARTMANN (nar. 1963) začínal roku 1985 jako asistent režie berlínském Schillertheater a v divadle v Kielu. Roku 1990 se stal uměleckým šéfem a stálým režisérem Státního divadla v Hannoveru, jeho tamní inscenace Lessingovy Emilie Galotti byla uvedena na divadelním festivalu Berliner Theatertreffen. V letech 1993–1999 působil v Bavorské státní činohře v Mnichově, režíroval v Hamburgu a ve vídeňském Burgtheatru (mj. v roce 1995 Schillerovy Loupežníky). V letech 2000 – 2005 byl intendantem v Schauspielhaus Bochum, poté uměleckým šéfem v Schauspielhaus Zürich. Od září 2009 vede vídeňský Burgtheater, kde sezónu uvedl vlastní inscenací obou dílů Goethova Fausta. Věnuje se klasickému repertoáru i současné německé a světové dramatice, režíroval také opery (kupř. Smetanovu Prodanou nevěstu v Curychu pod taktovkou Petera Schneidera či Elektru Richarda Strausse za dirigátu Christopha von Dohnányiho v Paříži). V roce 2006 byla jeho režie Shakespearova Othella, kterého inscenoval v Schauspielhaus Zürich, uvedena na Pražském divadelním festivalu německého jazyka.

O zkušenostech s inscenováním her F. Schillera píše M. Hartmann v Revolver Revue č. 77/ 2009.