Maxim KOPF

MAXIM KOPF (1892–1958), německý malíř, narodil se Vídeňačce se vzdálenými českými předky a německému otci. Ten byl jako úředník ministerstva přeložen v Maximových šesti letech do Prahy. Kopf začal malovat roku 1911 a v devadenácti složil přijímací zkoušky na AVU. Bojoval v rakouské armádě a byl zraněn. Po válce získal československé občanství, roky 1921–1923 strávil na studijním pobytu v Drážďanech. Na konci roku 1923 poprvé odjel do Ameriky, kde spolupracoval s výtvarníkem Josephem Urbanem. Do Prahy se po různých peripetiích vrátil 1927 a založil významný umělecký spolek Prager Secession. Na začátku okupace utekl z Prahy do Paříže, kde byl ale zatčen a uvězněn v pařížském vězení Santé. Po propuštění se mu podařilo uprchnout do Maroka a pak do Ameriky.

Revolver Revue č. 49/2002 přinesla rozsáhlý blok Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa, sestávající z černobílých reprodukcí obrazů a kreseb a autobiografie M. Kopfa Odpusťte, že žiju (přeložil, poznámkami doprovodil, ediční poznámkou a studií o tomto umělci opatřil Tomáš Pospiszyl).