Meir Lubor DOHNAL

MEIR LUBOR DOHNAL (nar. 1938 v Praze) vystudoval dramaturgii na FAMU, v šedesátých letech vytvořil několik scénářů k celovečerním filmům (Kristove roky, Slávnosť v botanickej záhrade, Archa bláznů aj.). Po podpisu Charty 77 emigroval v roce 1978 do Mnichova, kde pracoval jako scenárista, režisér, dramaturg a fejetonista Svobodné Evropy. Od roku 1992 působí opět i v České republice. Je profesorem na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. Ukázky z jeho próz přinesla RR č. 92/2013  a 106/2017