Michal BLAŽEK

MICHAL BLAŽEK (nar. 1955) studoval v letech 19771983 na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér sochařství). Vystavoval doma i v zahraničí, některé jeho návrhy byly realizovány ve veřejných prostorách (Praha, Brno, Olomouc).

Jeho práce byly představeny v Revolver Revue č. 42/2000 (s rozhovorem), 46/2001, 49/2002, 50/2002, 57/200559/2005. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním své volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. Svými texty přispíval i do Kritické Přílohy RR (viz Bibliografie KP RR).