Michal JANATA

MICHAL JANATA (nar. 1952 v Praze), nakladatelský redaktor, překladatel, teoretik a kritik architektury a fotografi e, kulturní historik. Vydal knihy Sypká nehmatnost smrti (Pulchra 2010), Nesamozřejmost vědy a techniky (Malvern 2011), Ustavující průběžnost čar (Archa 2014), Vědět viděním. Fotografie jako rozhodnutí (Archa 2015), Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn (Archa 2016), Léthé a Mnémosyné: Budoucnost paměti a minulost (Dybbuk 2017), Paradoxy demokracie (Malvern 2017), v rukopise zůstává 77 knih. V Revolver Revue č. 110/2018 přispěl do rubriky Sedm, č. 112/2018 přinesla ukázku z prózy Mr(a)zí. Deník, který jím není, která vyjde v roce 2019 v nakl. Dybbuk.