Michal KOSÁK

MICHAL KOSÁK (nar. 1977) vystudoval bohemistiku na FF UK. V roce 2002–2003 působil na universitě Peterburg. Od 2003 pracuje v ÚČL a od roku 2001 redakčně a edičně spolupracuje s nakladatelstvím Triáda. Edičně připravil například svazek poezie Josefa Friče (Triáda, 2003), Pavla Janského (Torst 2005), příručku Editor a text (Paseka 2006, s Jiřím Flaišmanem) a první svazek Čanových Básní (Triáda, 2007).

Publikoval v Kritické Příloze Revolver Revue: např. v č. 21/2001 zveřejnil spolu s J. Flaišmanem článek o koncepci Sebraných spisů Bohumila Hrabala (v č. 22/2002 reagoval M. Červenka), v č. 28/2004 recenzi knihy Richarda Weinera O umění a lidech (2002; spoluautorka Hana Svobodová) a v č. 30/2004 recenzi faksimilovaných edicí nakladatelství Akropolis (spoluautor J. Flaišman). Pro Revolver Revue č. 46/2001 připravil blok Vzpomínky na terezínské ghetto a dále publikuje v kritickém Couleuru RR (např. v č. 58/2005 článek o tvorbě Oty Pavla). Jeho texty jsou zastoupeny v knihách Magorova konference a Jan Lopatka (1940–1993), vydaných v Edici RR.