Michal MAREŠ

MICHAL MAREŠ (1893–1971), český spisovatel a novinář, vyrůstal v kontaktu s anarchistickým hnutím v severních Čechách a zajímal se hlavně o sociální problémy první republiky. Přispíval do Tribuny, Prager Mittag a Prager Tagblatt. Roku 1945 omylem zatčen NKVD, které se jej snažilo zneškodnit  (členové Rudých gard také zabili při rabování jeho otce). Začal se zabývat znepokojivými projevy nastupující ideologie a mocenským chováním našich východních spojenců a jejich spřaženců ve Sborech národní bezpečnosti. Své reportáže uveřejňoval v Peroutkově Dnešku. Roku 1947 byl vyloučen z KSČ a již v březnu 1948 zatčen a odsouzen k sedmi letům vězení. Po propuštění (1955) až do své smrti žil v bídě.

Revolver Revue č. 34/1997 otiskla výbor z reportáží z českého pohraničí z období od června 1946 do února 1947 publikovaných v týdeníku Dnešek (připravila a úvodní poznámku napsala Veronika Dudková).