Mike BAUGH

MIKE BAUGH (nar. 1976 v San Diegu) je americký bohemista, překladatel a pedagog. Studoval latinu a slavistiku na University of Texas v Austinu a anglistiku na Queens College. Jako překladatel působil v pražském Divadle Archa, jako pedagog na gymnaziu PORG v Praze, The Bishop’s School v San Diegu a The Chapin School v New Yorku. V současnosti pracuje jako redaktor v nakladatelství Karolinum a učí v Ústavu translatologie FF UK. Překládá z češtiny do angličtiny, často ve spolupráci s Terezou Baugh.

Povídky publikoval v RR č. 87/2012, jako příloha RR č. 105/2016 vyšla jeho Jedna věta.