Milada SOUČKOVÁ

MILADA SOUČKOVÁ (1899–1983), spisovatelka, v letech 1918–1923 vystudovala přírodovědeckou fakultu UK, provdala se za malíře Zdeňka Rykra. Do roku 1945 se věnovala tvorbě, přispívala do novin a časopisů, stýkala se se Skupinou 42. V roce 1945 vstoupila do diplomatických služeb a roku 1948 se nevrátila z USA. Přednášela českou literaturu a slovanské literatury na universitě v Chicagu, působila také na Harvardské universitě a v Cambridgi. Je autorkou řady románů a sbírek, anglicky psala též literárněvědná pojednání o výrazných osobnostech české literatury a jednotlivých epochách.

Revolver Revue č. 37/1998 publikovala autorčiny prózy z pozůstalosti a č. 58/2005 její „anglické“ povídky (v obou případech připravil Kristián Suda).