Milan BOBYSUD

MILAN BOBYSUD (nar. 1970 v Praze), básník a překladatel. Na Filosofické fakultě UK studoval latinu a filosofii. V roce 1997 se odstěhoval do Spojených států. Žije v Chicagu, pracuje jako restaurátor rámů, studuje památkovou péči v postgraduálním stupni. Kromě psaní poezie, kterou doposud publikoval časopisecky a v bibliofiliích, se věnuje černobílé fotografii.

V Revolver Revue publikoval ukázku v č. 130/2023 (Deník-haiku).