Milan PITLACH

MILAN PITLACH (nar. 1943 v Kroměříži), architekt a fotograf, fotografování se věnuje od roku 1969, v osmdesátých letech emigroval do Německa, vystavoval v Čechách i zahraničí. Knižně vydal publikace Milan Pitlach (FOTO MIDA 1991), Deníky (Torst 1999) a Evangelium podle Matouše (Kant 2004)

Revolver Revue a Kritická Příloha Revolver Revue soustavně představuje jeho práce a publikuje autorovy texty. Jeho práce byly reprodukovány v Revolver Revue č. 40/1999 (27 snímků fotografického cyklu od 70. do 90. let), 44/2000 (cyklus 14 fotografií z let 1968–1978), 50/2002, 51/200356/2004. Soupis všech příspěvků viz bibliografie RR. Do KP RR přispěl např. do č. 24/2002 článkem o akci v düsseldorfských galeriích nazvané Noc museí, č. 28/2004 textem o architektonických úpravách na Pražském hradě posledních let. Soupis všech příspěvků viz bibliografie KP RR.