Milan STARÝ

MILAN STARÝ (nar. 1970 v Písku), po gymnáziu vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako učitel výtvarné výchovy a externí ilustrátor reklamních agentur, od roku 2000 je ve svobodném povolání. Kromě volné tvorby se věnuje např. ilustraci dětských knih (Albatros, Knižní klub), spolupořádá letní výtvarné dílny. Je členem kulturního sdružení 65. Pole. 

Revolver Revue představila jeho práce v č. 44/2000, 50/2002, 59/200571/2008 a 105/2016.