Milena FUČÍKOVÁ

MILENA FUČÍKOVÁ (nar. 1977 v Třebíči) vystudovala francouzštinu a germanistiku na Filosofické fakultě Karlovy university. Ve studiích pokračovala na Universitě Friedricha Schillera v Jeně a Universitě v Aix-en-Provence, kde pak dvě léta působila jako lektorka češtiny. Vyučovala takémoderní francouzskou literaturu na Pedagogické fakultě Karlovy university.Překládá z francouzštiny (mj. prózy Patricka Chamoiseau a Jean-Clauda Izza), v současnosti žije v Marseille, kde působí jako překladatelka na volné noze.

Ukázku z rukopisu románu Cesta bratra Jaromíra vyšla v RR č. 89/2012, pro č. 94/2014 přeložila a komentovala novelu Otrokářská krev francouzského spisovatele a dramatika Laurenta Gaudého.