Miloš SÍKORA

MILOŠ SÍKORA (nar. 1. 6. 1945 v Nesměni) studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, poté pracoval jako grafik a aranžér výkladů. Začal vystavovat v roce 1971. Měl blízko k surrealistickým okruhům v Čechách a ve Francii, ale nebyl členem žádné surrealistické skupiny. Začátkem roku 1989 emigroval do Francie, kde se, než odešel do penze, živil jako noční hlídač hotelu.

Rozhovor s autorem, který vedl Jean-Gaspard Páleníček, a ukázky ze Sikorových prací otiskla RR č. 89/2012 a 99/2015