Miroslav BRÜCK

MIROSLAV BRÜCK (nar. 1964 ve Skalici) absolvoval SOU polygrafické v Bratislavě, pracoval jako grafik a kopista-montážní. Vydal básnické sbírky Noc, tráva v pozadí (Smena 1989), Pokušenie veriť (Modrý Peter 1993), Nočné ostrovy a iné záchrany (Arkus 1997), Orientačná mapa na zimu (Solitudo 2001), Hraničná cesta (Modrý Peter 2005), Obchádzky (F. R. & G. 2009). Publikuje rovněž krátkou prózu a kulturní publicistiku. Jeho básně a prózy byly přeloženy do několika jazyků. Je členem Klubu nezávislých spisovateĺov v Bratislavě, žije ve Skalici.