Miroslav ČERVENKA

MIROSLAV ČERVENKA (1932–2005), literární teoretik, versolog, básník, editor, překladatel. Vystudoval 1951–1956 bohemistiku a literární vědu na FF UK. 1956–1971 působil v ÚČL ČSAV, poté z politických důvodů propuštěn a po příležitostných zaměstnáních pracoval 1975–1989 v Pragoprojektu jako knihovník, od 1990 znovu v ÚČSL, od 1994 také na katedře české literatury a literární vědy FF UK jako profesor (vedoucí katedry 1997–2000). Publikuje od 1949, člen redakčních rad časopisů Květen (1956–1959) a Orientace (1966–1970), 1968–1970 a 1990–2002 šéfredaktorem časopisu Česká literatura. 1970–1989 publikoval v samizdatu, v zahraničí nebo v Čechách pod cizími jmény. – Vydal několik básnických sbírek. Studie o individuálním stylu básníků přelomu století, napsané převážně v 70. a 80. letech, shrnul do knihy Styl a význam (1991). Svazek Obléhání zevnitř (1996) obsahuje vybrané studie o obecných otázkách teorie literatury, recenze básnických knih od 60. do 90. let a úvahy a polemiky z téhož období. Studie Dějiny českého volného verše (2001) je součástí kolektivního projektu o poetice literárního díla 20. století (sb. Pohledy zblízka, 2002), práce Fikční světy lyriky (2003) se při rozboru poezie inspiruje výzkumem vyprávěcích struktur. Uspořádal a komentoval mj. knihy Petra Bezruče, Otokara Březiny, Romana Jakobsona, Jiřího Levého, K. H. Máchy, Jana Mukařovského, Antonína Sovy, Karla Tomana aj.

Revolver Revue č. 24/200 otiskl dvanáct básní, do Kritické Přílohy Revolver Revue č. 16/2000 přispěl recenzí na terminologický slovník českého strukturalismu a do č. 22/2002 ohlasem na článek o pravopise v textologii.