Miroslav KOLOC

MIROSLAV KOLOC publikoval v Revolver Revue č. 32/1996 článek o Máchově cestě do Krkonoš v roce 1833 a o způsobu, jakým postupoval při kreslení hradů (doprovozeno Máchovými kresbami a fotografiemi hradů ze současnosti), v č. 42/2000 článek o reálném krajinném předobraze Máchova Máje a v č. 52/2003 text o máchovských motivech (doprovozeno reprodukcemi obrazů a kreseb Caspara Davida Friedricha, K. H. Máchy, Toyen, Edwarda Muncha a Karla Svolinského).