Miroslav SALAVA

MIROSLAV SALAVA (19602016) vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou a Střední knihovnickou školu. Od roku 1983 pracuje v pražské Národní knihovně jako knihovník. Kromě literatury se věnuje výtvarnému umění; v pražské Ztichlé klice proběhla na přelomu let 2006/2007 retrospektivní výstava Odvoladovola. Knižně debutoval v publikaci s názvem Básně (1989) spolu s Ewaldem Murerem, Bohdanem Chlíbcem a Pavlem Kolmačkou. Samostatný knižní debut Mé baroko vyšel v roce 1995 v nakladatelství Aula, následovaly sbírky Krev můry (Petrov, 1997), Zarakvití (Petrov, 1999), Rozervány a lihovary (Petrov, 2002), Pětipěstí (Mladá fronta, 2006) a Bílý vůl (Protis, 2006). Texty zde zveřejněné pocházejí z rukopisů z let 1977–1982, které jsou v autorově archivu uspořádány do několika celků. Prvním je sbírka Kurva práce a jiné ovace (1977), následuje skladba Boží dcera (1977), sbírka Imported beer (1978), skladba Ze všech básní…(1978), sbírky Masturbační deníček (1978) a Pracovní diář (1979), rozsáhlejší konvolut textů nadepsaný vročením 1979, sbírka Služba s podtitulem Básně z let služby té kurvě vlasti 1980–1982 a sbírka Pohrůzno

(1982).

V Revolver Revue vyšly ukázky z jeho básnické tvorby v číslech 75/200983/2011. Do RR č. 94/2014 přispěl odpovědí v anketě věnované Zbyňku Hejdovi, který edičně připravil jeho první samostatně vydanou sbírku Mé baroko.