Naděžda PLÍŠKOVÁ

NADĚŽDA PLÍŠKOVÁ (6. listopadu 1934 Rozdělov u Kladna – 16. září 1999 Praha), grafička a básnířka, 1954 ukončila maturitou Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze, 1954–1961 absolvovala pražskou AVU, mezitím 1958–1959 Hochschule für Graphik und Buchkunst v Lipsku. Od 1961 ve svobodném povolání. Vystavovala i v zahraničí (Polsko, Francie, Rakousko, Španělsko, Japonsko aj.). Manželka sochaře a grafika Karla Nepraše. Verše a prózy, vznikající od konce 50. let a poté zvláště v 70. letech, zveřejňovala v samizdatových publikacích, některé jsou zahrnuty do sbírky Plíšková podle abecedy (1991). Básně a prózy stylizované jako odposlechnuté monology a promluvy v restauračních zařízeních tvoří knihu Hospodská romantika (1998). Verše shrnuté do svazku Plíšková sobě (2000) rozšiřují rejstřík o literární reminiscence a o témata úzkostně pociťované identity a intimity.

V samizdatové Revolver Revue č. 12/1989 vyšla sbírka Plíšková podle abecedy. Pro
č. 20/1992 připravila redakce RR obsáhlý blok s názvem Naděžda Plíšková: kromě jejího dopisu Jindřichu Chalupeckému přinesl i poezii a reprodukce grafických listů. Jejich autorka přispěla svým textem i do vzpomínkové koláže „Lopy, malý ničema" (č. 26/1994), která byla v RR č. 26/1994 věnována kritiku Janu Lopatkovi. Další  její básně pak vyšly ještě v RR č. 28/1995č. 37/1998.  V č. 47/2001 bylo publikováno interview, které s touto výtvarnicí a básnířkou vedl Andrej Stankovič.

Kritická Příloha Revolver Revue č. 14/1999 zveřejnila recenzi Marka Vajchra na její knihu Hospodská romantika. Nekrolog Andreje Stankoviče Drahá Naďo publikovala Kritická Příloha RR v č. 15/1999.