80 Kč

ERR 117/2019 Jan SOLPERA Klasifikace typografických písem latinkových / Classification of Typefaces of Latin Origin

Nové, samostatné vydání legendární práce (jako příloha Revolver Revue č. 77 vyšla v roce 2009) v českém a anglickém jazyce. Klíčový pramen pro všechny zájemce o svět písma.

„Tato klasifikace, tedy způsob třídění písma, je odrazem množství písmových tvarů, které nás obklopují. Při respektování všech historických skutečností vychází především z výtvarného charakteru liter. Jakémukoli zájemci o svět písma, tedy nejen grafickým designérům, usnadní orientaci v nepřehledném množství existujících fontů. Jen konstatuje, jaký má určitá abeceda charakter. Nehodnotí je, nenadřazuje jednu nad druhou. Vychází z faktu, že všechna latinková písma, a to nejen ta určená pro použití v tisku, se dají rozdělit do tvarově odlišných skupin. Není rozhodující, jsou-li škaredá nebo krásná, čitelná či nečitelná.“ (Jan Solpera)

Vydává Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

Grafický design autor
Předtisková příprava Barbora Solperová – Studio Titty
Rozsah 32 stran
ISBN 978-80-7622-000-3