Oldřich KRÁL

OLDŘICH KRÁL (nar. 1930 v Praze), sinolog, překladatel a teoretik překladu. Zabývá se především starou čínskou literaturou, filosofií a uměním. 

Králův nový překlad základního díla čínského myšlení Laozi: Kniha o Cestě a Síle (Daodejing) publikovala Revolver Revue č. 88/2012.