Olga HAVLOVÁ

OLGA HAVLOVÁ (1933–1996) vyrůstala v Praze na Žižkově, vyučila se v Baťově továrně a pracovala v obuvnických provozovnách. Po úrazu obdržela invalidní důchod, ale zůstala v zaměstnání, například v rychloopravně punčoch nebo jako účetní v bazaru ve Skořepce. V roce 1953 se seznámila se svým budoucím manželem Václavem Havlem, vzali se 1964. Roku 1961 nastoupila jako biletářka do Divadla Na zábradlí, kde setrvala osm let. V roce 1967 zakoupili manželé Havlovi usedlost „Hrádeček“. V dubnu 1978 se oba stali spoluzakladateli Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V době Havlova věznění 1979–1983 převzala O. H. veškerou organizační činnost v rámci samizdatu, 1982 podepsala Chartu. Od roku 1986 byla členkou redakční rady časopisu O divadle a od 1987 se podílela na přípravě samizdatového Originálního videojournalu. Po Havlově zvolení presidentem (prosinec 1989) založila 1990 Výbor dobré vůle.

Jako vzpomínku na Andreje Stankoviče přinesla Revolver Revue v č. 69/ 2007 rozhovor, který vedly O. Havlová a J. BělíkováOlgou Stankovičovou.