Pavel BRÁZDA

PAVEL BRÁZDA (21. srpna 1926 v Brně – 17. prosince 2017 v Praze), studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, odkud byl v roce 1948 vyloučen. Učil se malířem pokojů, v letech 1951–1953 navštěvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze. Pravidelně mohl vystavovat až po roce 1989, první velkou výstavu měl společně s Věrou Novákovou roku 1992 v PKC Ženské domovy v Praze (katalog vyšel v Edici Revolver Revue, sv. 6). Zpočátku své tvorby navazoval na Skupinu 42, poté rozvinul nový výtvarný směr nazývaný hominusmus.

Jeho práce byla soustavně představována na stranách Revolver Revue (č. 14/199024/199328/199540/199944/2000 /s rozhovorem/). Jeho pracoviště představila v rámci rubriky Ateliéry RR č. 67/2007. Dne 28. 2. 2013 vrátil Pavel Brázda medaili Václavu Klausovi – RR č. 90/2013 otiskuje texty, které tento krok dokumentují. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním své volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. O spolupráci RR a Pavla Brázdy hovořil Viktor Karlík v interview pro Art & Antiques (duben 2007); text zde. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 1991.