Pavel DOMINIK

PAVEL DOMINIK (nar. 1952 v Ostravě) studoval na Filosofické fakultě UK v Praze obor korejština-ruština, ve druhém ročníku přešel na studium angličtiny. Po absolvování základní vojenské služby krátce učil na Střední průmyslové škole chemické v Praze, poté působil jako překladatel a tlumočník ve svobodném povolání. Překládá především z anglické literatury (zejména dílo S. Rushdieho a V. Nabokova, které systematicky uvádí do českého prostředí, dále prózy J. Ashberyho, G. Greena, P. Rotha, H. Millera aj.); věnuje se rovněž překládání textů pro divadlo a dialogů pro filmový dabing.

S Pavlem Dominikem hovořil M. Macháček a J. Soukup v Revolver Revue č. 77/2009