Pavel KALINA

PAVEL KALINA (nar. 1965 v Praze) studoval estetiku a dějiny umění na Filosofické fakultě UK a na Středoevropské univerzitě. Učí dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT a dějiny umění na Pedagogické fakultě JU. Napsal řadu českých i cizojazyčných studií věnovaných umění a architektuře gotiky a renesance, knižně vydal publikace Praha 13111419: kapitoly o vrcholné gotice (Libri 2004),  Dějiny středověké architektury (ČVUT 2005), Benedikt Ried a počátky záalpské renesance (Academia 2009) a Praha 1437–1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře (Libri 2011). Beletristické texty publikoval v devadesátých letech na stránkách Tvaru a Literárních novin.

Do Revolver Revue přispíval kritickými reflexemi, ukázky z jeho povídek přinesla RR v č. 67/200775/2009.