Pavel PETR

PAVEL PETR (nar. 1969 ve Zlíně), básník. Vyučil se obráběčem kovů, pracoval jako zámečník a dílenský plánovač. V polovině devadesátých let byl spolupracovníkem revue Box, v letech 1995–1997 redaktorem revue Host. V současnosti pracuje jako knižní editor, v nakladatelství Kniha Zlín má vlastní ediční řadu poezie – Walt – Vratký oheň, spolupracuje s revue Prostor Zlín. Je zaměstnaný v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, kde působí mj. jako dramaturg doprovodných programů. Vydal knihy veršů Déšť ve vězení řeky (Archa 1990, druhé, změněné vydání Archa 1993), Křest za hluboké noci (Votobia 1993), Zlé brusy nože (Archa 1994), Rána střeleb (Host 1995), Trojlodí Jakuba (Host 1996), Za svítání Morava (Host 1998), Andělům víno (Větrné mlýny 1999), Srdéčko skonči (MaPa 2000), Javor mrazu javor (Větrné mlýny 2001) a S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů (elegie) (Petrov 2004) a knihu deníkových záznamů Z Javoriny (Kniha Zlín 2007). Jeho básně vyšly v mnoha českých a zahraničních antologiích poezie a byly přeloženy do francouzského, ruského, německého, polského, slovinského, italského, portugalského a řeckého jazyka. 

Básně Pavla Petra uveřejnila Revolver Revue č. 54/2004, na čtyři pokračování vyšla autorova próza Z Javoriny pro Filipa v č. 56/2004, 57/2005, 58/200559/2005, příspěvek Plážové dojmy přinesla RR č. 97/2014.