Pavel ŠMÍD

PAVEL ŠMÍD (nar. 1964 v Krnově) absolvoval v letech 1990–1997 pražskou AVU (Malířská škola prof. J. Sopka). V roce 1992 studijně pobýval na Polytechnic School v britském Nottinghamu. Do kontextu současné české malby zařadily autora kolektivní projekty Artnow.cz (Praha, 2003), Perfect Tense/Malba dnes (Praha, 2003–2004), Mezinárodní Bienále současného umění/Druhý pohled (NG, Praha, 2005) nebo Resetting/Jiné cesty k věcnosti (Praah, 2007–2008). V roce 2009 byl Pavel Šmíd vyzván k účasti na Prague Biennale 4, kde vystavil pod sekcí Expanded Painting 3 v rámci kurátorského projektu Seznam 09/12 malířů z České republiky společně s KW, Josefem Bolfem, Janem Mertou, Jaromírem Novotným ad.

Práce Pavla Šmída představil Petr Vaňous v Revolver Revui č. 76/ 2009.