Pavel ŠTINGL

PAVEL ŠTINGL (nar. 1960 v Praze) vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU. Jeho absolventský film Naučit se bát z prostředí mladých lékařů získal řadu cen a určil jeden z hlavních proudů jeho tvorby. Roku 1990 zahájil sérii velkých politických dokumentů ze zemí bývalého socialistického bloku, které byly oceněny na mnoha festivalech. Natáčel v Rumunsku, Albánii, v různých místech bývalého Sovětského svazu, v Kosovu, Náhorním Karabachu, Číně, Jižní Africe, Izraeli a na mnoha dalších místech politických konfliktů. Roku 1995 zahájil činnost vlastní produkční společnosti K2, v níž jako producent zrealizoval několik dokumentárních cyklů a rozsáhlé koprodukční dokumenty. K největším patří historické příběhy dvacátého století: Deník pana Pfitznera, Čtyři páry bot, Příběh trosečníků Patrie, Kámen poznání, O zlém snu, Jakou řečí mluví pánbůh…?, Zaniklý svět Karla Pecky, Druhý život Lidic. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění. K největším aktivitám společnosti K2 patří celovečerní snímek Mír jejich duši či rozsáhlá multimediální expozice nově postaveného muzea v Památníku nacisty vypálené obce Lidice A nevinní byli vinni, která se stala v současnosti nejmodernější expozicí válečné historie v České republice. Z poslední doby jsou také jeho filmy: Divadlo bláznivých dramat Borise Rösnera, Suchá Hora, dědina na konci tratiGhetto jménem Baluty.

Rozhovor s Pavlem Štinglem vyšel v Revolver Revui č. 75/2009 v rubrice Dokumentaristé.