Pavla PEČINKOVÁ

PAVLA PEČINKOVÁ (nar. 1951), kunsthistorička, kritička, vystudovala FF Univerzity Palackého v Olomouci (1970–1975) a FF UK (postgraduální studium, 1978–1980). Jako redaktorka pracovala v nakladatelství Mladá fronta (1975–1980) a v nakladatelství Odeon (1985–1990), v letech 1980–1985 působila v Národní galerii v Praze (interní aspirantura). 1991–1997 byla odbornou asistentkou na Pedagogické fakultě UK v Praze, od roku 1990 pracovala na katedře dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako odborná asistentka (1997–2003 vedoucí katedry, 2003–2006 studijní prorektorka). Je autorkou a spoluautorkou řady významných knižních publikací, např.: Contemporary Czech Painting (1993), Josef Čapek (1995), Josef Lada (1998), Jiří Sopko (2005), jako kurátorka připravila např. výstavy: Kurt Gebauer (1995), Zjevení, existence, pravda (1997), Josef Lada (1998), Jiří Sopko (2002). V roce 1993 obdržela Cenu Literárních novin za kritiku, 2003 medaili Společnosti bratří Čapků. Kritické texty publikovala v samizdatech, pravidelněji je začala zveřejňovat na začátku devadesátých let v časopisech Ateliér, Umění a řemesla, Literární noviny.

Od roku 1995 spolupracuje zejména s Revolver Revue (v úplnosti viz Bibliografie RR), resp. Kritickou Přílohou RR (v úplnosti viz Bibliografie KP RR). Výbor z textů o výtvarném umění Je třeba si vybrat vyšel jako 25. sv. Edice RR.