Peter ŽUPNÍK

PETER ŽUPNÍK (nar. 1961 v Levoči), studoval v letech 1976–1980 užitou fotografii na střední umělecko-průmyslové škole v Košicích a 1981–1986 uměleckou fotografii na pražské Akademii múzických umění. Od roku 1995 žije v Paříži. Věnuje se dokumentární a umělecké fotografii.

Rozsáhlé interview, které s autorem vedl Jean-Gaspard Páleníček, přinesla RR č. 126/2022.