Petr BLAŽEK

PETR BLAŽEK (nar. 1973 v Hradci Králové) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho odbornou specializací jsou československé dějiny 20. století, opozice a odpor proti komunistickému režimu a československo-polské vztahy. O těchto tématech vydal množství odborných studií, článků i knih. Naposledy společně s Radkem Schovánkem připravil k vydání projevy Pavla Tigrida, které na počátku padesátých let pronesl v Rádiu Svobodná Evropa (Přikládáme sekeru ke kořenům lži, 2015). V současnosti pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a působí v občanském sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů.

Revolver Revue č. 102/2016 přinesla velký rozhovor o archivech Státní bezpečnosti a snahách o jejich uzavírání, práci Státní bezpečnosti, případu Egona Bondyho a jeho spolupráce s StB, tzv. kauze Kundera i otázkách kolem Andreje Babiše, který s autorem vedl Jaroslav Formánek. Jeho text je zastoupen v knize Jan Lopatka (1940–1993), vydané v Edici RR.