Petr CÍSAŘOVSKÝ

PETR CÍSAŘOVSKÝ (nar. 1950 v Praze) žije a pracuje v Olešně u Mšena a v Praze. V letech 1965–1968 se vyučil uměleckým kovářem, 1969–1975 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Věnuje se převážně volné sochařské tvorbě, ale pracuje také na zakázkách ve spolupráci s architekty. V devadesátých letech realizoval například Bránu sv. Františka v pražské Františkánské zahradě a Brány Noe a Chvalozpěv Stvoření v kostele sv. Vavřince v německém Herne, v roce 2005 sochu Život a smrt pro hřbitov ve Mšeně u Mělníka, 2012 náhrobek Bedřicha Smetany na Vyšehradě, vytvořil i další realizace ve veřejném prostoru. V letech 2003–2007 byl předsedou sdružení Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska. Je autorem projektů Sto křížů pro Severní Čechy7 bran. Vystavuje doma i v zahraničí. Ukázky jeho tvorby a rozhovor s ním otiskla Revolver Revue č. 70/2008, jeho pracoviště představila v rámci rubriky Ateliéry RR č. 105/2016.