Petr GRUBER

PETR GRUBER (nar. 1989 v Havlíčkově Brodě), studoval v letech 2004–2008 SUŠG v Jihlavě a v letech 2008–2014 AVU v Praze (prof. Zdeněk Beran, prof. Jiří Sopko, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 studijně pobýval na AdBK München v malířském ateliéru Günthera Förga. V roce 2014 by nominován na německou cenu Leinemann Stiftung.
Ukázky z jeho prací spolu s rozhovorem Petra Vaňouse přinesla RR č. 106/2017