Petr HOLMAN

PETR HOLMAN (1951–2019), bohemista, indolog, editor a hudebník. Na Jazykové škole v Praze studoval sanskrt, na Univerzitě Karlově český jazyk a hudební výchovu a indologii, diplomovou práci obhájil v roce 1973. Roku 1975 obdržel cenu indického velvyslance za nejlepší studentský esej (Rabíndranáth Thákur a česká hudba). Mezi léty 1971 a 1989 vystřídal řadu různých, často manuálních zaměstnání. Doktorát získal v roce 1991. V devadesátých letech, po absolvování stáže na University of Oxford, působil na Katedře české a slovenské literatury a literární vědy na FF UK. Jako hostující profesor J. W. Fulbright Commission vyučoval český jazyk a literaturu na Stanford University a Northwestern University v USA (1992–1994), v letech 1996–1998 na University of Delhi v Indii. Roku 1995 začal pracovat v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, působil také v Ústavu jižní a centrální Asie (Indologický seminář) FF UK.

Trvalý zájem věnoval dílu O. Březiny (byl i čestným předsedou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou): v letech 1974–86 zpracoval a v devíti exemplářích vlastním nákladem v šesti svazcích vydal Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny (oficiální knižní vydání pod titulem Frequenzwörterbuch zum lyrischen Werk von Otokar Březina, 2 sv., Köln am Rhein/Weimar/Wien 1993). Dále připravil k vydání dvou svazkovou Korespondenci (2004) a své studie Březiniana (Torst 2003) a svazku Březiniana II (Triáda 2012).

Roku 1999 vydal ve druhém čísle čtvrtletníku pro kulturu prostředí Umění a řemesla úryvek svého textu Poprvé v Indii (Fragment dopisu ženě). Deníkový dopis Z cest..., reflektující autorův pobyt v USA, vyšel v roce 2005 knižně v Edici Revolver Revue. Revolver Revue č. 60/2005 přinesla rozhovor, který s autorem vedl Marek Vajchr.