Petr KABEŠ

PETR KABEŠ (1941–2005), básník a redaktor, vystudoval politickou ekonomii, pracoval v oboru vědeckých informací. V letech 1966–1969 řídil literární mesíčník Sešity. Od roku 1971 zaměstnán v různých dělnických povoláních, v sedmdesátých a osmdesátých letech spoluvydával a redigoval řadu samizdatových periodik a sborníků, např. je také spoluautorem Slovníku českých spisovatelů, který připravil spolu s Jiřím Brabcem a Janem Lopatkou. 

Autorovu báseň Zombi otiskla RR č. 27/1994. Blok, jenž Petra Kabeše představuje dosud nepublikovanými texty jako pozoruhodného prozaika, včetně řady fotografií a dalších pramenů přibližujících Kabešovu výjimečnou osobnost, připravila Anna Kareninová pro RR č. 99/2015