Petr KOPTA

PETR KOPTA (1927–1983) se narodil v rodině spisovatele Josefa Kopty, prozaika, dramatika a básníka čapkovské generace. Po maturitě studoval srovnávací dějiny literatury na FF UK, avšak při prověrkách v roce 1949 byl ze studia vyloučen. Roku 1952 byl za úmysl opustit nelegálně republiku odsouzen na šest let do vězení. V letech 1956–1970 pracoval jako překladatel z povolání, poté jako čerpač u Stavební geologie. Proslul především překlady francouzské lyriky. Uspořádal výbor z poezie Victora Huga, Alfreda de Musseta, podílel se na antologiích z básní Paula Verlaina a francouzských trubadúrů, překládal francouzská dramata. Knižně vyšly Koptovy překlady Apollinairových Alkoholů (1996), Verlainovy sbírky Moudrost (1995) a mnohé další.

Po celý život Kopta také psal básně, jež kromě několika ukázek uveřejněných v časopisech v šedesátých letech nemohly za jeho života vyjít. Soubor jeho veršů Levný nájem – řetězy zdarma byl publikován v roce 2001 (ed. Vratislav Färber).

Výbor Koptových básní z pozůstalosti otiskla Revolver Revue č. 24/1993.