Petr KUBÍN

PETR KUBÍN (nar. 1962 v Praze) absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor užitá fotografie (1981), v letech 1980–1981 patřil k okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X (Desítka) s literární přílohou Violit. V osmdesátých letech byl zaměstnán ve Středisku pražské památkové péče, 1983–1990 jako kopáč, později jako fotograf. V letech 1990–1993 byl fotografem v Lidových novinách, 1993–1997 v týdeníku Respekt. V letech 1997–1999 vedl fotografické digitální studio v Amos Typo s. r. o., roku 2000 založil vlastní ateliér digitální fotografie, 2008 pracoval jako fotoeditor v Lidových novinách. Od roku 2008 je fotografem ve svobodném povolání. 

Sedm otázek pro Petra Kubína a ukázka z autorových fotografických prací vyšly v RR č. 93/2013. Jeho práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).