Petr ŠIMÁK

PETR ŠIMÁK (nar. 1983) vystudoval na FF UK bohemistiku a rusistiku. Zabývá se hermeneutikou a fenomenologickou filosofií. Z ruštiny přeložil Šklovského vzpomínky Sentimentální cesta (Zápisky revolučního komisaře) a Golosovkerovo filosofické dílo Logika mýtu.