Petr ŠTEMBERA

PETR ŠTEMBERA (nar. 1945 v Plzni) vystudoval gymnázium, po maturitě začal pracovat v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Patří k podstatným představitelům českého akčního umění, land-artu a body-artu, od roku 1970 byly jeho práce prezentovány ve světových galeriích. Na počátku osmdesátých let tuto svou tvůrčí činnost ukončil. Dnes působí v UPM jako kurátor sbírky plakátů, připravil či spolupřipravil několik výstav, například To Praha ještě neviděla – pražský zábavní plakát 1900–1930 (2005) nebo Plakát v Evropě / Evropa na plakátech (2009). Podílel se na knihách a katalozích, například Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque (2009), Křídla slávy: V. Hynais, čeští Pařížané a Francie (2000); Luděk Marold, 1865–1898 (1999); Karel Špillar 1871–1939 (2000), Český filmový plakát 20. století (2004), a publikoval řadu odborných statí. 

Rozhovor Adama Drdy spolu s ukázkami ze Štemberovy tvroby přinesla RR č. 107/2017