Petr STIBRAL

PETR STIBRAL (nar. 1977 v Praze) absolvoval roku 1996 Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích, v letech 1997–2004 studoval na pražské Akademii výtvarných umění (sochařská škola prof. J. Zeithammla, grafická škola doc. V. Kokolii). V soutěži Grafika roku 2003 získal Cenu společnosti CZ – Diatech a. s., v roce 2009 byl vybrán mezi finalisty Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ. Roku 2011 zrealizoval několik objektových intervencí do městského prostředí (např. Tajnej projekt, Nuselská ul. v Praze) a v Komunikačním prostoru Školská 28 audiovizuální instalaci Lesní práce. V následujícím roce připravil samostatné výstavy pro Galerii Dům v Broumově a GVU v Náchodě, společně s O. Bouškou vystavoval v pražské Galerii AMU. 

Ukázky z jeho prací a rozhovor, který s autorem vedla Iva Mladičová, vyšly v RR č. 93/2013. Jeho pracoviště přiblížila v rámci cyklu Ateliéry Viktora Karlíka a Karla Cudlína RR č. 112/2018