Petr VAŇOUS

PETR VAŇOUS (nar. 1975), historik umění, výtvarný kritik, teoretik a kurátor výstav, působí na pražské AVU. Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze (1989–1993) a obor teorie a dějiny umění na FF UP v Olomouci (1993–1999). Působil jako redaktor výtvarného umění v Ateliéru, Art & Antiques a A2. Věnuje se problematice vztahu tradičních výtvarných médií (především malířství) k novým vizuálním trendům a sledování proměn malby v postmediální době. Je autorem řady výstav, např. Resetting. Jiné cesty k věcnosti (2007–2008), Fundamenty & Sedimenty. Vzpoura hraček 2011 (2011) nebo Motýlí efekt? (2013). Autor patří do okruhu pravidelných spolupracovníků redakce RR.