100 Kč

Plakát – Cena Revolver Revue / Lidi krve

  • plakát vydaný u příležitosti předání Ceny Revolver Revue za rok 2021 tvůrčímu týmu filmu Lidi krve (Kino Přítomnost, 31. 3. 2022)
  • návrh: Josefina Karlíková
  • formát A3
  • tisková technika risografie