Rachel MIKOS

RACHEL MIKOS (nar. 1960 v Kanadě) vystudovala fotografii a grafický design v New Yorku, literaturu v Paříži a mongolistiku v Praze. Výběr ze svých fotografií vystavovala v pražské galerii Fraktály v roce 2003. Věnuje se volné tvorbě, překládá z maďarštiny a angličtiny.

Fotografické práce publikovala v Revolver Revue č. 48/2001, 52/200387/2012, koláže v č. 64/2006.