Radek SCHOVÁNEK

RADEK SCHOVÁNEK (nar. 1964 v Jičíně), od počátku devadesátých let působil jako dokumentarista a odborný pracovník v různých institucích zabývajících se výzkumem čs. komunistického režimu: v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ve slovenském Ústavu pamäti národa, v Ústavu pro studium totalitních režimů atd. Dnes pracuje na Ministerstvu obrany ČR. Edičně připravil knihu Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout (Paseka 2006), spolu s Petrem Blažkem uspořádal publikaci Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida (Centrum pro dokumentaci totalitních režimů 2015). Rozhovor, který s badatelem vedl Adam Drda, přinesla RR č. 105/2016