Rafał WOJACZEK

RAFAŁ WOJACZEK (1945–1971), polský básník patřící k tzv. divoké básnické generaci šedesátých let (jako např. Andrzej Bursa a Edward Stachura). Po maturitě krátce studoval polonistiku, vysokou školu ale opustil a 1964 se přestěhoval do Breslau, kde působil ve vícero zaměstnáních. Vedl velmi nespoutaný život provázený několika pokusy o sebevraždu. Zemřel po požití většího množství léků.

Revolver Revue č. 14/1990 otiskla autorův deník z roku 1965 a výbor básní ze sbírek Sezóna (1969), Jiná pohádka (1970), Který nebyl (1972) a Nekonečná kruciáda (1972); přel. Josef Anana.