Rafał WOJACZEK

RAFAŁ WOJACZEK (1945–1971), polský básník patřící k tzv. divoké básnické generaci šedesátých let (jako např. Andrzej Bursa a Edward Stachura). Po maturitě krátce studoval polonistiku, vysokou školu ale opustil a 1964 se přestěhoval do Breslau, kde působil ve vícero zaměstnáních. Vedl velmi nespoutaný život provázený několika pokusy o sebevraždu. Zemřel po požití většího množství léků.

Revolver Revue přinesla jeho texty v č. 8/1987 (básně), 14/1990 (deník z roku 1965 a výbor z básní; přel. Josef Anana).