Randall JARRELL

RANDALL JARRELL (1914–1965), americký spisovatel, kritik a esejista, český čtenář měl zatím možnost poznat jen šest básní otištěných v revue Světová literatura (č. 6/1968) v překladu Vladimíra Mikeše.

Revolver Revue č. 66/2007 publikovala esej Věk kritiky (The Age of Criticism, in Poetry and the Age, 1953) v překladu Petra Onufera.