Richard CADDEL

RICHARD CADDEL (1949–2003), anglický básník, editor a vydavatel, který se zasloužil o zveřejnění Díla Basila Buntingan. Kromě toho na universitě v Durhamu založil Básnické centrum Basila Buntinga (Basil Bunting Peotry Center) a byl jeho ředitelem až do své smrti. Se svojí ženou založil nakladatelství Pig Press (Prasečí lis), které zveřejňovalo tvorbu britských, irských a amerických básníků dvacátého století. Sám pak publikoval několik sbírek: Sweet Cicely (1983), Uncertain Time (1990), Larksong Signal (1997), výbor Magpie Words (2002) a poslední knihu Writing In The Dark (2003). Česky vyšel výbor Slova straky (Magpie Words, 2002, přel. Petr Mikeš).

Revolver Revue č. 48/2001 přinesla výbor autorovy poesie a rozhovor (přeložil a připravil Petr Mikeš).