Richard PIETRASS

RICHARD PIETRASS (nar. 1946 v saském Lichtensteinu) vystudoval klinickou psychologii na Humboldtově universitě v Berlíně, v letech 1975–1979 pracoval jako lektor a vydavatel poezie v nakladatelství Neues Leben Berlin. Od propuštění z tohoto zaměstnání žije na volné noze jako spisovatel a překladatel poezie. K jeho základním sbírkám patří Notausgang (Nouzový východ, 1980), Freiheitsmuseum (Museum svobody, 1982), Spielball (Hrací míč, 1987), Letzte Gestalt (Poslední podoba, 1994), Totentanz (Tanec smrti, 2002) a Vorhimmel (Přednebí, 2003). V roce 1992 obdržel cenu Schillerovy nadace, 1994 literární cenu Kulturní sekce německé hospodářské komory a 1999 cenu Wilhelma Müllera. Roku 2000 byl zvolen za člena Saské akademie umění v Drážďanech. Žije v Berlíně.

Pietrassův cyklus Tanec smrti vyšel v Revolver Revue č. 52/2003 s podrobným životopisným portrétem autora, který připravila překladatelka Věra Koubová. Revolver Revue č. 56/2004 přineslo opět v překladu Věry Koubové verše ze sbírky Poslední podoba a překladatelka pořídila s autorem rozhovor.