Robert SILVERIO

ROBERT SILVERIO (nar. 1965 v Praze), teoretik fotografie a fotograf. Po studiu na gymnáziu pracoval jako asistent režie u Krátkého filmu a jako rekvizitář ve Filmových studiích Barrandov. V letech 1989–1994 vystudoval moderní filologii obor anglistika a italistika na FF UK v Praze. Vyučoval na Pražské fotografické škole, nyní působí na FAMU, kde se v roce 2006 habilitoval prací Ke klíčovým textům filosofie fotografie. Od počátku devadesátých let publikuje texty o fotografii, časopisecky i knižně. Vystavuje v Čechách i v zahraničí.

Fotografické práce Roberta Silveria přinesla Revolver Revue v č. 68/2007.